Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

<div>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="87eba3bf-884c-e506-9d4a-3441de9a4f80" style="height: 424px; width: 600px;"><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120118221140-e2915e20d5f04a95831927b8d0c9a405" />
<param name="allowfullscreen" value="true"/>
<param name="menu" value="false"/>
<param name="wmode" value="transparent"/>
<embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:600px;height:424px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120118221140-e2915e20d5f04a95831927b8d0c9a405" /></object>
<div style="text-align: left; width: 600px;">
<a href="http://issuu.com/gelamagazine/docs/tefxos_4?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com/" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=alikarnassos" target="_blank">More alikarnassos</a></div>
</div>
<a href="http://issuu.com/gelamagazine/docs/tefxos_4">ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΩ!</a>. <div>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="87eba3bf-884c-e506-9d4a-3441de9a4f80" style="height: 424px; width: 600px;"><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120118221140-e2915e20d5f04a95831927b8d0c9a405" />
<param name="allowfullscreen" value="true"/>
<param name="menu" value="false"/>
<param name="wmode" value="transparent"/>
<embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:600px;height:424px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120118221140-e2915e20d5f04a95831927b8d0c9a405" /></object>
<div style="text-align: left; width: 600px;">
<a href="http://issuu.com/gelamagazine/docs/tefxos_4?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com/" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=alikarnassos" target="_blank">More alikarnassos</a></div>
</div>
<a href="http://issuu.com/gelamagazine/docs/tefxos_4">ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΩ!</a>.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου